Diagnostyka i przeglądy pomp i silników elektrycznych

W celu analizy bieżącego stanu technicznego maszyn realizuje się diagnostykę opartą o pomiar intensywności sygnału układu wibroakustycznego. W ten sposób można zaobserwować pojawienie się sygnałów świadczących o niesprawności np. napędu maszyny, które w konsekwencji mogą prowadzić do jego mechanicznego uszkodzenia. Serwis kontroluje aby jak najwcześniej zdiagnozować wstępnie i w odpowiednim czasie usunąć wykryte usterki, bądź dokonać wymianę zużytych części maszyny. Wibracje mechaniczne, generowane przez różnego rodzaju źródła, mogą powodować uszkodzenia konstrukcji mechanicznych i zakłócać prawidłową ich pracę, a także przyspieszać zużycie elementów prowadząc w konsekwencji do uszkodzenia urządzenia. Prawie zawsze drgania są również bezpośrednią przyczyną hałasu, stąd zaleca się aby przeprowadzać badania równocześnie.

Realizacja okresowych przeglądów, zgodnie z dokumentacją DTR oraz regularna wymiana części i materiałów eksploatacyjnych zapewnia ciągłość pracy urządzenia. Ogranicza to również koszty napraw awaryjnych oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia usterek.
Diagnostyka wibroakustyczna daje doskonałą informację o stanie dynamicznym maszyn, pozwalając staranniej przygotować się do ich remontu. Podstawą wibroakustycznej oceny stanu dynamicznego maszyny jest intensywność drgań. Za ocenę intensywności drgań możemy przyjąć każdą wielkość charakteryzującą stan drganiowy maszyny. Wybór takiej wielkości zależy od wielu czynników i nie jest sformalizowany. Ze względu na sposób pomiaru, związany z używanym sprzętem pomiarowym, drgania elementów nie wirujących mierzy się zwykle jako bezwzględne (w inercjalnym układzie odniesienia), natomiast drgania elementów wirujących mierzy się jako względne (względem elementu maszyny przyjętego jako stały element odniesienia), do którego mocuje się czujniki przemieszczeń względnych.

Aktualny stan techniczny maszyn możemy ocenić za pomocą generowanych przez nie procesów wibroakustycznych. Do tego celu stosowane są pomiary drgań bezwzględnych, względnych oraz hałasu. Te pomiary wzajemnie się uzupełniają i stanowią doskonałe źródło informacji dla zdobycia pełnej wiedzy.

Regularne pomiary wibroakustyczne w znaczący sposób minimalizują koszty eksploatacji i serwisowania monitorowanych maszyn.

Doskonale wiemy jak ważne jest stałe utrzymanie w dobrej kondycji Państwa urządzeń dlatego wykonujemy eksploatacyjne przeglądy diagnostyczne poprzez:
  • pomiar prędkości drgań, przemieszczenia drgań i przyspieszenia drgań
  • pomiar stanu łożysk
  • pomiar temperatury
  • kontrolę i korektę współosiowości wałów układów wirujących
  • wymianę oleju
  • pomiary rezystancji czynnej uzwojeń oraz stanu izolacji silnika

Przeszukaj tą stronę