Laserowe osiowanie agregatów pompowych

Po co to w ogóle robić?

Awarie łożysk, wałów, napędów, sprzęgieł, a co za tym idzie przestoje linii technologicznych i straty finansowe to tylko niektóre następstwa niewspółosiowości w maszynach przemysłowych. Szacuje się, że ponad 30% awarii łożysk spowodowane jest niewspółosiowością wałów. Stąd też osiowanie jest rutynową czynnością przeprowadzaną każdorazowo po remontach oraz innych pracach, będących przyczyną rozsprzęglania. Korzyści wynikające z osiowania to nie tylko zminimalizowanie liczby nieplanowanych przestojów, ale również zmniejszenie zużycia energii, dłuższy czas eksploatacji łożysk i wałów.

Jak to się robi?

Przyrząd do osiowania wałów składa się dwóch głowic oraz dwóch detektorów. Zarówno głowice, jak i detektory są ustawiane po dwóch stronach sprzęgła. W sposób automatyczny przeprowadzany jest odczyt wzajemnego położenia. Poszczególne pozycje wałów z zamocowanymi głowicami pozwalają na odczyt punktów pomiarowych. Bazując na tych informacjach, miernik przeprowadza stan wyosiowania z jednoczesnym wskazaniem miejsc, w których maszyna ma zostać przesunięta.

Posiadany przez nas przyrząd przeprowadza pomiar bazujący na ruchu ciągłym SWEEP lub oparty na metodzie 3 punktów pomiarowych. W przypadku metody pomiaru ruchem ciągłym SWEEP dane są pobierane, a następnie zapisywane automatycznie w trakcie obrotu wału. Dla przeprowadzenia pomiaru w pierwszej kolejności konieczne jest zamontowanie na maszynie poszczególnych elementów. Ważne jest wprowadzenie odległości pomiędzy jednostkami pomiarowymi, chyba że wartości zostały uwzględnione na etapie ustalania miękkiej stopy (kulawa łapa). Pomiar może rozpocząć się z dowolnego punktu i być kontynuowany w dowolną stronę. W przypadku pomiaru, który bazuje na metodzie trzech punktów pomiarowych, należy obrócić wał do pozycji zegarowych 9, 12 i 3. Po każdej pozycji istotne jest potwierdzenie wskazanej wartości. Zarówno przemieszczenie liniowe i kątowe, jak i wartości do podłożenia oraz do przesunięcia są wyświetlane na ekranie. Wartości poziome i pionowe są przedstawiane bezpośrednio (na żywo), stąd też w prosty sposób można maszynę ustawić w prawidłowej pozycji.

Na wyświetlaczu użytkownik ma do dyspozycji szczegółowe informacje, takie jak:
  • wartości przesunięcia
  • wartość kątowa
  • wartość podkładek/korekta
  • ustawienia tolerancji
  • przebieg osiowania w granicach tolerancji

Wykonujemy osiowanie agregatów pompowych metodą laserową z wykorzystaniem przyrządu firmy Pruftechnik OPTALIGN® touch.

Przeszukaj tą stronę