Naprawa pomp i mieszadeł wielu producentów w jednym miejscu

Każdego Klienta i każde jego urządzenie traktujemy z najwyższą starannością.

Zdobyte doświadczenie, wiedza, wyposażenie oraz przemyślane działania pozwalają nam zapewnić najwyższą jakość usług.

Jak to robimy? Poznajmy się bliżej!

Każde otrzymane zgłoszenie jest przez nas rejestrowane w systemie serwisowym oraz otrzymuje swój niepowtarzalny numer (jedno urządzenie – jeden numer). Informację o przyjęciu urządzenia do serwisu oraz o nadanym numerze zgłoszenia otrzymają Państwo od nas na podany adres email w dniu przyjęcia (najpóźniej w następnym dniu roboczym).

Urządzenie mogą Państwo dostarczyć do naszego serwisu we własnym zakresie lub zlecić nam jego demontaż ze stanowiska pracy wraz z transportem do warsztatu.Mogą Państwo również zgłosić nam gotowość do odbioru odpowiednio przygotowanego i zabezpieczonego urządzenia na palecie transportowej. Zajmiemy się wszystkimi formalnościami związanymi z organizacją transportu.

Przy przyjęciu urządzenia do serwisu sprawdzana jest kompletność dostawy oraz urządzenie otrzymuje kartę identyfikacyjną zlecenia.
 

W kolejnym kroku urządzenie przed demontażem jest dokładnie myte i czyszczone. Następnie wykonujemy pomiary elektryczne silnika wraz z kablem zasilającym lub bezpośrednio na zaciskach w skrzynce przyłączeniowej. Wyniki pomiarów rejestrujemy w przygotowanych dla każdego zlecenia arkuszach.

Demontaż urządzenia odbywa się w oparciu o dokumentację producenta z użyciem specjalistycznych narzędzi i przyrządów, regularnie wzorcowanych i kalibrowanych. Powierzchnia urządzenia oraz poszczególne elementy są piaskowane i zabezpieczane powłoką antykorozyjną.

Na każdym etapie demontażu urządzenia wykonujemy dokumentację zdjęciową, która posłuży do przygotowania raportu weryfikacji stanu technicznego oraz prezentacji Klientowi zakresu uszkodzeń.

Po analizie dostępnych technologii remontu przedstawiamy Klientowi propozycje naprawy/regeneracji urządzenia, określając zakres i termin realizacji. Po otrzymaniu akceptacji Klienta oraz wpłynięciu zamówienia przystępujemy do realizacji prac serwisowych z użyciem nowych, oryginalnych części zamiennych. Informujemy Klienta o zakończeniu istotnych etapów naprawy oraz przekazujemy bieżący status realizacji zlecenia.Proces naprawy urządzenia w warsztacie serwisowym kończymy wykonaniem próby szczelności, napełnieniem świeżym olejem, ponownym wykonaniem pomiarów elektrycznych silnika, próbnym uruchomieniem oraz malowaniem. W tej chwili urządzenie jest już gotowe aby zabezpieczyć je na palecie i przygotować do wysyłki. Dostawy realizujemy we własnym zakresie lub za pośrednictwem firm spedycyjnych.Montaż na stanowisku pracy kończymy osiowaniem agregatu pompowego, uruchomieniem, pomiarem drgań oraz wystawieniem protokołów z wykonanej pracy. Na wykonywane usługi udzielamy gwarancji jakości.

Wykonujemy naprawy zarówno w naszym warsztacie jak i u Klienta na instalacji:

  • pompy wirowe sucho stojące z sprzęgłem elastycznym oraz blokowe
  • pompy i mieszadła zatapialne
  • pompy wielostopniowe
  • pompy samozasysające
  • pompy próżniowe
  • dmuchawy, wentylatory

Przeszukaj tą stronę